EEN NIEUWE START!!!!!!

De kerk is al in actie; kom jij ook in actie???
EEN NIEUWE START!!!!!!
Op de gemeenteavond werd duidelijk hoe belangrijk het is goede mensen op de goede plaats te hebben. Wat een werk is er verzet!
Het is dus nodig dat we onze plicht serieus nemen, wat onze opdracht is, en vooral ook naar elkaar.
Het is belangrijk dat we onze talenten en gaven in dienst stellen voor de kerk en de wereld en daarbij steeds bedenken wie onze Grote Leidsman is, aan wie we het in de eerste plaats verplicht zijn.
Barbara van Tol.

 
terug