een Lied naar aanleiding van de MEDITATIE een Lied naar aanleiding van de MEDITATIE
Ik geef dit lied u graag in zijn geheel:

Voor de toegewijden,
stillen in den lande
die van binnen brandden
met een heilig vuur,
danken wij U Heer.
 
Vaders die ons leidden,
moeders die ons droegen,
niet alleen van vroeger
zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!
 
Herders die ons weidden,
op de nieuwe aarde
zult Gij ze vergaren,
schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur,
 
dat van alle zijden
mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen
roepen: God is hier,
zingen voor de Heer.
terug