PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
DODENHERDENKING WOENSDAG 4 MEI IN BADHOEVEDORP.

Kinderen van de Oranje Nassauschool houden de "erewacht" tijdens de 4-mei herdenking.
DODENHERDENKING WOENSDAG 4 MEI IN BADHOEVEDORP.

MEERWENDE:
Mw. Mien Rensen-Schrama en mw. Anna Meekel-van den Berg hebben beiden hun herinneringen aan die tijd opgeschreven. Zij zullen hun getuigenisverhaal tijdens de samenkomst in Meerwende uitspreken. Er zal een programmaboekje zijn, er klinkt mooie muziek en gedichten worden gelezen.
De eerste spreker hier is Afra van Wijk van het verplegend personeel; zij vertelt een ontroerend verhaal. De tweede spreker is dhr. Paul Boersma, namens het 4 mei comité Badhoevedorp - Lijnden. De organisatie van de samenkomst is, als steeds, in handen van de werkgroep herdenkingen.

Na de samenkomst en na de koffie stelt pastor Mien van Zoelen zich voor, samen met dhr. Paul Boersma en de heer Jaap Buis, een korte plechtigheid te houden, buiten bij de vlag in de tuin voor het zorgcentrum. Als het weer niet al te zeer tegen zit, uiteraard. Met nadruk wordt gesteld dat mensen van buiten De Meerwende welkom zijn.

PELGRIMSKERK:
Tijdens de herdenking in de Pelgrimskerk is er is veel aandacht voor de Haarlemmermeerse verzetsstrijder Matthijs Verkuijl, bekend als Pa Verkuijl. Zijn levensgeschiedenis wordt verteld, er is muziek, er worden gedichten gelezen. De dienst duurt tot 19.40 uur.


Aansluitend begint de plechtigheid bij het oorlogsmonument, gelegen naast de kerk aan de Snipstraat, om 19.45 uur. De heer Paul Boersma, interim voorzitter van het 4 mei comité Badhoevedorp - Lijnden, heet iedereen welkom en geeft daarna het woord aan de gastspreker. Dit jaar is het dhr. Tom Horn, wethouder Zorg, Welzijn en Wonen van de Haarlemmermeer. De Taptoe wordt geblazen om 19.58 uur, waarna de twee minuten stilte worden gehouden. De kranslegging volgt na het door alle aanwezigen gezongen Wilhelmus.

Vele jaren geleden heeft de Oranje Nassau School het monument geadopteerd. Kinderen van de school betrekken de erewacht, anderen lezen gedichten. De woorden "NOOIT MEER" zullen voor alle leerlingen meer duidelijk moeten worden. Het bloemendefilé door alle aanwezigen sluit de Dodenherdenking af.
Het KLM Orkest verleent haar zeer gewaardeerde medewerking door het spelen van passende muziek tijdens dit defilé. Ook dit jaar zullen extra stoelen op het grasveld staan, voel u vrij daarvan gebruik te maken. Namens het 4 mei comité, Truus Peters.

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 21-03-2019 om 17.30 uur
meer details

KERKCAF√Č BADHOEVEDORP - HET VERBINDEN VAN UITERSTEN
datum en tijdstip 22-03-2019 om 18.30 uur
meer details

 
BEZORGERS MEERKONTAKT GEZOCHT!

Elders in Meerkontakt heeft u kunnen lezen dat er weer een bezorger is gestopt.
Nu zoeken we gemeenteleden die deze taak op zich willen nemen.
Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532. Email:
  meer
 
HARTELIJK DANK VOOR AL UW TOEZEGGINGEN BIJ KERKBALANS!

De actie “Kerkbalans” is weer grotendeels achter de rug.  In januari ontving u allen een verzoek om uw vrijwillige bijdragen voor 2019 toe te zeggen. Velen hebben daaraan gehoor gegeven, waarvoor wij u van harte dank zeggen.

Het College van Kerkrentmeesters meer
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAG.....

..................voor de reparatie van een schuurdakje en vernieuwen van de blokhut bij de pastorie.
Lees hierover meer onder College van Kerkrentmeesters! meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.