WAT BETEKENT DE CORONACRISIS VOOR PASTORAAT IN DE MEERWENDE?

WAT BETEKENT DE CORONACRISIS VOOR PASTORAAT IN DE MEERWENDE?
Minister-president Rutte hield 12 maart een persconferentie die veel gevolgen had voor de bewoners van De Meerwende. Hij maakte bekend dat bijeenkomsten met meer dan 30 mensen niet meer mochten plaatsvinden!
Oei, dát betekende veel voor de bewoners.


Zo kon de geplande ouderenmiddag vanuit onze kerk die vrijdag (13 maart) niet doorgaan. Maar ook mochten kerkdiensten -en dus ook die in De Meerwende- vanaf dát moment niet meer doorgaan. Kort daarna was zelfs een bezoek taboe, waardoor we weinig weten van wat er zich binnen afspeelt. En er gebeurt natuurlijk “van alles”!

Daarom hier (hoe beperkt ook) wat informatie over het pastoraat voor de protestantse bewoners.om het leven van deze bewoners -ondanks hun gedwongen quarantaine- een klein beetje aangenamer te maken en hun te laten voelen dat hun Pelgrimskerk meeleeft en ook niet vergeet.

Pastoraal team De Meerwende.
 
lees meer »
 
BERICHT TER BEMOEDIGING VAN ORGANIST, MARC DE VRIES

BERICHT TER BEMOEDIGING VAN ORGANIST, MARC DE VRIES
Enkele gemeenteleden met wie onze organist, Marc de Vries, regelmatig contact heeft over het “orgelspelen” tijdens de kerkdiensten , ontvingen afgelopen week zijn onderstaande “blijk van medeleven en bemoediging”.

Op de vraag of wij dit bericht ook op website en in Meerkontakt mocht, schreef hij:

"Prima!
Met meer van deze mails kunnen we elkaar versterken in Geloof en Hoop.
En elkaar bemoedigen. Geloofsinhoudelijk is deze tijd een GTST = Geloof Tijden Sterke Tijden".
En daaraan voorafgaand mailde hij ons onderstaand bericht.

Hieruit mag blijken dat wij allen -ook al kunnen we elkaar niet letterlijk “van dichtbij” spreken- nabij zijn in onze zorgen en bemoediging.
Redactie.
lees meer »
 
PIANO IN DE STILTEKAPEL VAN.....JAN KOETSIER!

"Afscheidsgeschenk" van Jan Koetsier aan onze gemeente!
PIANO IN DE STILTEKAPEL VAN.....JAN KOETSIER!
Een piano in de stiltekapel? Nooit gezien!
Dat zult u zich ongetwijfeld meteen afvragen als u dit stukje leest. Dat is ook begrijpelijk, want we komen geen van allen helaas op dit moment in de Pelgrimskerk. Dit neemt niet weg dat er “achter de schermen” van alles gebeurt. Daarover vertellen we u later meer. Maar één ding willen we natuurlijk wel al bekend maken.

Tot ons verdriet zagen we afgelopen winter een van onze trouwe kerkgangers, Jan Koetsier, snel “ouder” worden. Ouder worden overkomt ons (bijna) allemaal, maar Jan “verouderde” helaas erg snel. Velen maakten zich zorgen en zeker zijn neef, Paul.

Gelukkig kreeg Jan enkele maanden geleden een plek in een verzorgingstehuis in Amsterdam-Oost. Hij wordt daar goed verzorgd en is in “veilige handen”. Jammer dat dit niet in ons dorp mogelijk was. Helaas is dit een situatie die voor meer oud-gemeenteleden geldt. Wij hopen natuurlijk allemaal dat Jan daar nog lang mag genieten.
We kennen Jan Koetsier als een kerklid die hield van gezelligheid en aanspraak. We zijn er dan ook van overtuigd dat Jan het heel leuk zou vinden iets vanuit zijn gemeente te horen. Een kaartje is zéker welkom!
Zijn adres: Jan Koetsier; Kastanjehof, kamer 60; Kastanjeplein 60; 1092 LA Amsterdam.


Uw kerkrentmeesters.
 
lees meer »
 
BELEIDSPLAN PASTORAAT "2025" WERKT

BELEIDSPLAN PASTORAAT "2025" WERKT
In 2019 hebben we een plan gepresenteerd waarin we onze werkwijze voor de komende jaren hebben toegelicht. Het afgelopen jaar zijn er stappen gezet om dit mogelijk te maken.
Herderlijk met elkaar omgaan betekent voor onze gemeenschap dat het plan zo goed mogelijk voorziet in onderling meeleven en bemoedigen, voor zover dat te organiseren  is. Alle gemeenteleden kunnen dit op hun eigen wijze en spontaan doen. Misschien wel de beste wijze van pastoraat maar goede organisatie van het pastoraat is daarnaast toch ook wel van belang.

Met hartelijke groet
Lucie Gijzenberg
Jeanne Dees


Meer en meer bleek het niet meer haalbaar en vaak ook niet gewenst dat men benaderd werd voor een bezoek. Daarom vragen wij u vanaf nu, dat als u contact en een eventueel bezoek op prijs stelt dit zelf  wilt aangeven.
 
lees meer »
 
INFORMATIE OVER HET PASTORAAT IN ONZE GEMEENTE

Pastoraat betekent dikwijls het voeren van gesprekken met geloofsgenoten over moeilijke situaties in het leven
INFORMATIE OVER HET PASTORAAT IN ONZE GEMEENTE
De Protestante Gemeente Badhoevedorp-Lijnden hecht een grote waarde aan het pastoraat. Wij willen omzien naar elkaar, naar de mensen waarmee we samen leven, meeleven in vreugde en verdriet, in goede en minder goede tijden, zoals Christus ons heeft voorgeleefd.

Als u een gesprek op prijs stelt, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de onderstaande personen:

Predikant: vacant

Coördinator pastoraat: Lucie Gijzenberg
023-5551754 e-mail: k.gijzenberg@planet..nl

Afsraak maken met predikant: Anneke de Korver
020-6595390 e-mail: annekedekorver@ziggo.nl
lees meer »
 
DE BLOEMENGROEP; WAT IS DAT EN WIE ZIJN WIJ?

Een voorbeeld van wat wij als thematisch bloemstuk maken voor in de kerk.
DE BLOEMENGROEP; WAT IS DAT EN WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn de "bloemengroep" van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden. U ziet ons eigenlijk vrijwel nooit en áls u ons ziet (bij voorbeeld als kerkgangers of gewoon in de tuin), dan herkent u ons natuurlijk helemaal niet als de "bloemengroep".
Wie en wat zijn  wij dan? Lees hieronder verder en u zult ons "ontdekken".
 
lees meer »
 
HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN: HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN:
Als er al in de Bijbel wordt gesproken over ‘ambtsdragers’, zijn het diakenen. Vanuit onze christelijke identiteit willen wij werken naar het voorbeeld van Jezus Christus, die oproept tot naastenliefde, barmhartigheid en het bevorderen van gerechtigheid. Binnen onze PKN-Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden verrichten diakenen dienstwerk tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld en nemen ze initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijk welzijn. Zij verlenen naar hun vermogen hulp aan hen die bijstand, verzorging of bescherming nodig hebben. De diaconie is betrokken bij sociale vraagstukken en het aanspreken van overheid en samenleving op haar verantwoordelijkheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
lees meer »