PAASLIEDEREN ZINGEN ZONDAGMIDDAG 26 MAART

PAASLIEDEREN ZINGEN ZONDAGMIDDAG 26 MAART
Er zijn in de Paastijd in onze liedboeken zeer veel oude en vertrouwde paasliederen te vinden. Ook wordt er veel nieuws geschreven en gecomponeerd.

Zowel oude en vertrouwde als ook nieuwe willen we voor het voetlicht halen: op zondag 26 maart, van 15.00-16.30 uur met na afloop een glaasje.
De MIK leek het een mooie gelegenheid om hierbij te zien of we in de liederen ook een thema zouden kunnen ontdekken. Het concentratiepunt voor ons zal zijn de rol die scheppingsaspecten (Genesis) in deze liederen krijgen toebedeeld.
Het belooft een levendige afwisselende zangmiddag te worden en u bent samen met allen van wie u weet dat ze van zingen houden van harte uitgenodigd te komen.
Bert Griffioen.
terug