PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
DE KLOK IN ONZE TOREN

DE KLOK IN ONZE TOREN

Klokken vind ik eigenlijk onmisbaar. Ze zijn zo karakteristiek voor ons openbare leven. Klokgelui kan echt inspire-ren en aanzetten tot eredienst. Ik beschouw klokgelui zelfs wel als een deel van de eredienst. Want zoals er staat: de klok tracht ons aan te sporen tot heilsgetuigenis. Het heilsgetuigenis begint al met de klank van de klok zelf die ons als voorbijgangers doet beseffen: daar is een kerk en er wordt dienst gehouden, gelezen, gezongen en gebeden.

Wanneer de klok wordt geluid bij het bidden van het Onze Vader kan de klok met zijn mooie klank een diepe ontroering in de bidder zelf teweeg brengen. Wie binnen in de kerk is en tegelijk met het hardop samen bidden zijn gebed ondersteund voelt door de klok kan er diep door geroerd worden: je bidt dit niet alleen voor jezelf of met elkaar maar evenzogoed met en voor de wereld buiten je zelf. Dat maakt dat het luiden vol betekenis is.

Wie buiten loopt of fietst en de klok hoort kan er bij stil staan. Hij kan vermoeden dat er een belangrijk en existen-tieel levensmoment plaatsvindt als een huwelijksinzegening of een afscheid. Of hij kan denken aan het bidden van het Onze Vader of zich opgeroepen voelen om te komen en zijn dagelijks bestaan te laten onderbreken!
Bekend is ook nog de functie waarbij de klokken ook net als vuurtorens bij naderend gevaar werden ingezet om te waarschuwen. De torens en de klokken van zeer oude historische kerken waren zodoende vaak eigendom van de burgerlijke gemeente; ze hadden eveneens een even wereldlijke als edele taak en konden daarmee ook reddend zijn voor mensen in nood, een baken bij ontij!
 

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 21-03-2019 om 17.30 uur
meer details

KERKCAF√Č BADHOEVEDORP - HET VERBINDEN VAN UITERSTEN
datum en tijdstip 22-03-2019 om 18.30 uur
meer details

 
BEZORGERS MEERKONTAKT GEZOCHT!

Elders in Meerkontakt heeft u kunnen lezen dat er weer een bezorger is gestopt.
Nu zoeken we gemeenteleden die deze taak op zich willen nemen.
Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532. Email:
  meer
 
HARTELIJK DANK VOOR AL UW TOEZEGGINGEN BIJ KERKBALANS!

De actie “Kerkbalans” is weer grotendeels achter de rug.  In januari ontving u allen een verzoek om uw vrijwillige bijdragen voor 2019 toe te zeggen. Velen hebben daaraan gehoor gegeven, waarvoor wij u van harte dank zeggen.

Het College van Kerkrentmeesters meer
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAG.....

..................voor de reparatie van een schuurdakje en vernieuwen van de blokhut bij de pastorie.
Lees hierover meer onder College van Kerkrentmeesters! meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.