PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
COMMUNICEREN BINNEN EN BUITEN ONZE KERKGEMEENSCHAP

Communicatie is iets anders dan "iets rondtoeteren"
COMMUNICEREN BINNEN EN BUITEN ONZE KERKGEMEENSCHAP

Voorgeschiedenis:
Het is alweer jaren geleden dat de KR besloot meer aandacht te schenken aan alle vormen van communicatie (en PR) vanuit onze kerkgemeenschap. Té vaak sprak men organisatoren aan op het gemis en/of onvoldoende duidelijke communicatie over activiteiten, maar ook…wat er zoal in onze gemeente “speelt”. Vastgesteld werd dat er een “beleidsnotitie” met doelstellingen voor de communicatie en handvatten voor de uitvoering nodig was.
Hiervoor werd de commissie “Communicatie en PR” opgericht. Al snel werd zij door de “dagelijkse praktijk” ingehaald: de bestaande website “crashte” en er was totaal geen (elektronisch) communicatie meer! Gevolg: de beleidsnotitie kwam er niet en de aandacht richtte zich op herstel van de website. Toen dat (toch) niet lukte, werd een kant-en-klare website aangeschaft. Deze presteert in haar 2de  seizoen, hoewel arbeidsintensief, goed! Maar daarmee werd het échte probleem, “hoe organiseren we alle communicatie” pijnlijk duidelijk.

Zomer 2016 verscheen de langverwachte notitie en is, na diverse toelichtingen en besprekingen, door de KR vastgesteld. De notitie bevat 11 concrete actiepunten. Enkele uitgelicht: het besluit om de app “Protestant” aan te schaffen (voor communicatie via smartphones) en de mogelijkheid om “functionele  mailadressen binnen de kerk te maken. Deze zaken maakt de kerk toekomstbestendiger!
Maar (misschien) het allerbelangrijkst besluit is de redactie van MEERKONTAKT en het web beheer samen te voegen en daarvoor een redactieteam te formeren;  DIE TEAM BEHOEFT ABSOLUUT UITBREIDING, want zij gaat o.a. de over communicatie uitingen (zoals Meerkontakt), zo nodig, , adviseren, teksten redigeren en organisatoren/schrijvers adviseren.
Als je meedoet, zit je met elkaar als “spil in het communicatienetwerk” van onze kerk! Dus…….als je écht nieuwsgierig (en geïnteresseerd) bent, bel 020 388 2505 of mail .

Zodra deze redactie is samengesteld kan zij enkele besluiten vanuit de beleidsnotitie invoeren. Een hartstikke leuke klus voor mensen die van taal houden, maar ook uitdaging vinden in website- en app beheer!

terug
 
 

Matinee concert Sloterkerk; Het Stabat Mater van Pergolesi
datum en tijdstip 07-04-2019 om
meer details

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 16-05-2019 om 17.30 uur
meer details

 
BEZORGERS MEERKONTAKT GEZOCHT!

Elders in Meerkontakt heeft u kunnen lezen dat er weer een bezorger is gestopt.
Nu zoeken we gemeenteleden die deze taak op zich willen nemen.
Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532. Email:
  meer
 
HARTELIJK DANK VOOR AL UW TOEZEGGINGEN BIJ KERKBALANS!

De actie “Kerkbalans” is weer grotendeels achter de rug.  In januari ontving u allen een verzoek om uw vrijwillige bijdragen voor 2019 toe te zeggen. Velen hebben daaraan gehoor gegeven, waarvoor wij u van harte dank zeggen.

Het College van Kerkrentmeesters meer
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAG.....

..................voor de reparatie van een schuurdakje en vernieuwen van de blokhut bij de pastorie.
Lees hierover meer onder College van Kerkrentmeesters! meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.