BIJ DE KERKDIENSTEN OP WEG NAAR PASEN 2019 BIJ DE KERKDIENSTEN OP WEG NAAR PASEN 2019
Er is behoorlijk veel werk te verrichten om te voldoen aan het doel op de weg naar Pasen. In de gang naar Jeruzalem van Messias Jezus is wel geloofsvertrouwen nodig, want anders houd je dat niet vol. Er zijn onderweg veel te veel vragen en twijfels.

Toch maakt evangelist Mattheüs (6,1-6;16-21) de opmerking er vooral geen somber gezicht bij te zetten. Misschien is deze veertigdagentijd de gelegenheid het innerlijk geheim onderweg te ontdekken?

Lied 544 heeft een mooie inspirerende zinsnede:
Geen licht is ons gegeven, er is geen God te zien,
de dagen alle zeven en de geboden tien,
dan deze ene naam; (Christus)
die naam is alle nachten
ons heimelijk verwachten,
ons innerlijk geheim.

Het geheim begint met dat concrete stoffige askruis dat je als een vreemde zegen op je voorhoofd krijgt getekend! Allen van harte welkom bij de Aswoensdagviering in de Engelbewaarderskerk.
Dinsdag 2 april zal daar ook onze gezamenlijke vastenmaaltijd zijn om 17.30 uur. Noteer het in uw agenda en geef u op!
 
terug