PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
BIJ DE KERKDIENSTEN IN SEPTEMBER BIJ DE KERKDIENSTEN IN SEPTEMBER

Onder de titel: ‘Goede buren’ nemen we dit jaar de aftrap voor het winterseizoen en ook hopen we de Startzondag een mooie gevarieerde viering en actieve morgen te hebben die we om ongeveer 14.00 uur afsluiten. Bij de lezing van de overvallen man langs de weg die wordt gered door iemand van wie je het niet verwacht (een Samaritaan) zullen we ons bezinnen op de betekenis van dit verhaal van Jezus. Hoe kun je dat woordje ‘barmhartig(-heid)’, dat toch wel erg binnenkerkelijk en voor insiders klinkt, vandaag vertalen en communiceren? In de dienst wordt muzikale medewerking verleend door Suono Chiaro, een klein vrouwenkoor met bijzondere stemmen. Voor deze zondag wordt er door een aantal van ons lunchhapjes gemaakt in de trant van ‘verschillen in buren, culturen en smaken’! Bij de koffie hopen we (inmiddels traditiegetrouw) heerlijke dingen te kunnen proeven van eigen bodem die zijn geoogst en gemaakt door de groep van de Stiltetuin/Bloemschikkingen. Onder leiding van Koko Lawson djembé spelen, of je laten verrassen door een gesprek onder leiding van schrijfster/dichter Tjitske Jansen belooft voor ons allen een mooie dag als begin van een week met verschillende leuke uitdagingen!
Op zondag 20 september verwelkomen wij hartelijk in ons midden ds. Coosje Verkerk uit Amstelveen.
27 september hopen we in de Engelbewaarderskerk op een inspirerende, gezamenlijke viering met onze Rooms-Katholieke ‘buren’. Dit keer is bijzonder, want voor het eerst is de oecumenische viering samen met pastor Loek Seeboldt voorbereid. We verheugen ons erop en de eerste tekenen wijzen ook weer op een fijne uitwisseling en samenwerking. Loek Seeboldt is, evenals Henny Post, Karmeliet en betrokken bij de gemeenschap van Aalsmeer, en dus nu in Badhoevedorp werkzaam.

terug
 
 

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 21-03-2019 om 17.30 uur
meer details

KERKCAF√Č BADHOEVEDORP - HET VERBINDEN VAN UITERSTEN
datum en tijdstip 22-03-2019 om 18.30 uur
meer details

 
BEZORGERS MEERKONTAKT GEZOCHT!

Elders in Meerkontakt heeft u kunnen lezen dat er weer een bezorger is gestopt.
Nu zoeken we gemeenteleden die deze taak op zich willen nemen.
Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532. Email:
  meer
 
HARTELIJK DANK VOOR AL UW TOEZEGGINGEN BIJ KERKBALANS!

De actie “Kerkbalans” is weer grotendeels achter de rug.  In januari ontving u allen een verzoek om uw vrijwillige bijdragen voor 2019 toe te zeggen. Velen hebben daaraan gehoor gegeven, waarvoor wij u van harte dank zeggen.

Het College van Kerkrentmeesters meer
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAG.....

..................voor de reparatie van een schuurdakje en vernieuwen van de blokhut bij de pastorie.
Lees hierover meer onder College van Kerkrentmeesters! meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.