BIJ DE KERKDIENSTEN IN SEPTEMBER BIJ DE KERKDIENSTEN IN SEPTEMBER
Onder de titel: ‘Goede buren’ nemen we dit jaar de aftrap voor het winterseizoen en ook hopen we de Startzondag een mooie gevarieerde viering en actieve morgen te hebben die we om ongeveer 14.00 uur afsluiten. Bij de lezing van de overvallen man langs de weg die wordt gered door iemand van wie je het niet verwacht (een Samaritaan) zullen we ons bezinnen op de betekenis van dit verhaal van Jezus. Hoe kun je dat woordje ‘barmhartig(-heid)’, dat toch wel erg binnenkerkelijk en voor insiders klinkt, vandaag vertalen en communiceren? In de dienst wordt muzikale medewerking verleend door Suono Chiaro, een klein vrouwenkoor met bijzondere stemmen. Voor deze zondag wordt er door een aantal van ons lunchhapjes gemaakt in de trant van ‘verschillen in buren, culturen en smaken’! Bij de koffie hopen we (inmiddels traditiegetrouw) heerlijke dingen te kunnen proeven van eigen bodem die zijn geoogst en gemaakt door de groep van de Stiltetuin/Bloemschikkingen. Onder leiding van Koko Lawson djembé spelen, of je laten verrassen door een gesprek onder leiding van schrijfster/dichter Tjitske Jansen belooft voor ons allen een mooie dag als begin van een week met verschillende leuke uitdagingen!
Op zondag 20 september verwelkomen wij hartelijk in ons midden ds. Coosje Verkerk uit Amstelveen.
27 september hopen we in de Engelbewaarderskerk op een inspirerende, gezamenlijke viering met onze Rooms-Katholieke ‘buren’. Dit keer is bijzonder, want voor het eerst is de oecumenische viering samen met pastor Loek Seeboldt voorbereid. We verheugen ons erop en de eerste tekenen wijzen ook weer op een fijne uitwisseling en samenwerking. Loek Seeboldt is, evenals Henny Post, Karmeliet en betrokken bij de gemeenschap van Aalsmeer, en dus nu in Badhoevedorp werkzaam.
terug