BIJ DE KERKDIENSTEN IN JANUARI BIJ DE KERKDIENSTEN IN JANUARI
Zondag 10 januari zal de dienst niet door pastor Ans Creemer-Allard worden geleid maar door mij; de dienst zal namelijk een Doopdienst zijn.

Zondag 17 januari zal onze Oecumenische viering worden gehouden in de Pelgrimskerk. Naast mijn rol als liturg zal in het gedeelte van de Woorddienst pastoor Loek Seeboldt van de Engelbewaarders parochie voorgaan en de preek houden. Het is een Schrift en Tafelviering waarbij we zoals gewoonlijk lopend matzes en wijn delen. Met Ineke Peereboom als cantor en Jim Kuikman, piano en orgel, is de muziek ook in deze dienst weer in goede handen. Wij hopen weer samen een inspirerende dienst te mogen beleven. De dienst staat in het teken van de Week van Gebed voor de eenheid die overal in Nederland door de Raden van kerken wordt gehouden! (waarover elders op de website meer!)
Bij ons onder de titel: ‘Wie met Wie?’, naar aanleiding van de lezing uit Johannes 17:20-26. Iedereen hartelijk welkom.

Op zondag 24 januari gaat bij ons voor ds. Rob Visser van IJburg.

De Schoolkerkdienst met de kinderen en het personeel van de Oranje Nassau school op zondag 31 januari zal met het thema aansluiten bij het blad Trefwoord dat in de klas wordt gebruikt en dat het verhaal leest van Zacheüs, de kleine tollenaar (kort van lichaamslengte). Hij schijnt ook bij Jezus te horen; niemand, ook hij niet, wordt of blijft buitengesloten. Dit lijkt ook goed aan te sluiten bij de actualiteit van het zorgen voor vluchtelingen. Hiervoor wordt dan ook gecollecteerd, namelijk voor het Syrische Comité. Allen hartelijk welkom!

Op zondag 7 februari zal pastor Ans Creemer-Allard, onze eigen kerkelijk werker, in de zondagse eredienst voorgaan. Bert Griffioen.
terug