PKN
Pelgrimskerk Badhoevedorp-Lijnden (PKN)
 
BIJ DE KERKDIENSTEN IN JANUARI BIJ DE KERKDIENSTEN IN JANUARI

Zondag 10 januari zal de dienst niet door pastor Ans Creemer-Allard worden geleid maar door mij; de dienst zal namelijk een Doopdienst zijn.

Zondag 17 januari zal onze Oecumenische viering worden gehouden in de Pelgrimskerk. Naast mijn rol als liturg zal in het gedeelte van de Woorddienst pastoor Loek Seeboldt van de Engelbewaarders parochie voorgaan en de preek houden. Het is een Schrift en Tafelviering waarbij we zoals gewoonlijk lopend matzes en wijn delen. Met Ineke Peereboom als cantor en Jim Kuikman, piano en orgel, is de muziek ook in deze dienst weer in goede handen. Wij hopen weer samen een inspirerende dienst te mogen beleven. De dienst staat in het teken van de Week van Gebed voor de eenheid die overal in Nederland door de Raden van kerken wordt gehouden! (waarover elders op de website meer!)
Bij ons onder de titel: ‘Wie met Wie?’, naar aanleiding van de lezing uit Johannes 17:20-26. Iedereen hartelijk welkom.

Op zondag 24 januari gaat bij ons voor ds. Rob Visser van IJburg.

De Schoolkerkdienst met de kinderen en het personeel van de Oranje Nassau school op zondag 31 januari zal met het thema aansluiten bij het blad Trefwoord dat in de klas wordt gebruikt en dat het verhaal leest van Zacheüs, de kleine tollenaar (kort van lichaamslengte). Hij schijnt ook bij Jezus te horen; niemand, ook hij niet, wordt of blijft buitengesloten. Dit lijkt ook goed aan te sluiten bij de actualiteit van het zorgen voor vluchtelingen. Hiervoor wordt dan ook gecollecteerd, namelijk voor het Syrische Comité. Allen hartelijk welkom!

Op zondag 7 februari zal pastor Ans Creemer-Allard, onze eigen kerkelijk werker, in de zondagse eredienst voorgaan. Bert Griffioen.

terug
 
 

Matinee concert Sloterkerk; Het Stabat Mater van Pergolesi
datum en tijdstip 07-04-2019 om
meer details

EETCLUB (ELKE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND)
datum en tijdstip 16-05-2019 om 17.30 uur
meer details

 
BEZORGERS MEERKONTAKT GEZOCHT!

Elders in Meerkontakt heeft u kunnen lezen dat er weer een bezorger is gestopt.
Nu zoeken we gemeenteleden die deze taak op zich willen nemen.
Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Dhr. G. Slingerland tel: 659 3532. Email:
  meer
 
HARTELIJK DANK VOOR AL UW TOEZEGGINGEN BIJ KERKBALANS!

De actie “Kerkbalans” is weer grotendeels achter de rug.  In januari ontving u allen een verzoek om uw vrijwillige bijdragen voor 2019 toe te zeggen. Velen hebben daaraan gehoor gegeven, waarvoor wij u van harte dank zeggen.

Het College van Kerkrentmeesters meer
 
VRIJWILLIGERS GEVRAAG.....

..................voor de reparatie van een schuurdakje en vernieuwen van de blokhut bij de pastorie.
Lees hierover meer onder College van Kerkrentmeesters! meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.