BERICHTEN UIT HET PASTORAAT BERICHTEN UIT HET PASTORAAT
Opnieuw hebben is er een wisseling in de groep van bezoekers.
1. Reinier Hoogenboom heeft na jaren bezoekwerk in wijk O aangegeven te willen stoppen. Dat vinden wij natuurlijk jammer en zullen hem missen; Reinier, dank je wel voor al die bezoekjes die je zo lang, zo trouw namens onze gemeente hebt gebracht aan mensen die daar telkens weer naar uitkeken.
2. Ook Anneke de Jongh heeft haar wijk overgedragen, nu zij als diaken is bevestigd en wel aan Ina Jonker. Ina is voortaan het aanspreekpunt namens onze gemeente in de Meerwende. Ook Anneke, hartelijk dank voor je enthousiaste inzet en alle goeds in de diaconie. Ina, ook jou  wensen we veel sterkte toe bij je nieuwe taak.

Helaas zijn nog niet alle leeggevallen plaatsen opgevuld, dus als u denkt dat u een beetje tijd over hebt, kom ons dan helpen. Het feit dat er bezoekers zijn die dit jaren met veel liefde en enthousiasme doen geeft aan dat het fijn en verrijkend is om te doen.
Ds. Bert Griffioen en ondergetekende willen u er graag wat meer over vertellen.
Namens het pastorale team wens ik u gezegende Feestdagen! Lucie Gijzenberg, 023 555 1754,
terug