ANS en JAN CREEMER-ALLARD: EEN GOUDEN HUWELIJKSFEEST!!

Ans en Jan: het Gouden Huwelijkspaar!
ANS en JAN CREEMER-ALLARD: EEN GOUDEN HUWELIJKSFEEST!!
50 jaar in het teken van geloof, mode, kunst en het combineren van deze zaken. Daarnaast het opvoeden van de kinderen en het vele vrijwilligerswerk binnen hun eigen kerkelijke gemeente.

Ans is als pastoraal werker verbonden met onze gemeente. Zij bezoekt vele gemeente leden die ziek zijn, ouder worden en vragen hebben over geloofszaken.
Ans heeft voor al deze mensen die zij bezoekt altijd een luisterend oor en staat hen bij in moeilijk tijden. Bij een overlijden kan zij de familie ondersteunen bij het afscheid.

Velen van u kennen Ans en Jan, want Jan komt veel met Ans mee als er bijzondere zaken aan de orde zijn in onze gemeente. Neem de wijkbijeenkomsten. Jan ondersteunt Ans in haar werk daar waar hij kan. Een prachtig en bijzonder paar die het al die jaren samen en met hun kinderen en kleinkinderen goed hebben en dat ook uitstralen.

Daarom willen zij hun 50 jarig huwelijksfeest niet zomaar voorbij laten gaan.
De uitnodigingskaart is hierbij gevoegd als bijlage.
//www.pelgrimskerk.org/uploads/klant446/files/Uitnodiging receptie 50-jarig huwelijk Ans en Jan Creemer - 2016-12-17.jpg
 
terug