VOORTGANG WERKGROEP "PELGRIMSKERK 2025"

VOORTGANG WERKGROEP "PELGRIMSKERK 2025"
Het is al weer een poosje geleden dat u iets hoorde van de werkgroep Pelgrimskerk 2025. Als je niet beter wist, zou je kunnen denken dan er daarom niets gebeurt op het gebied van planvorming voor de “huisvesting van de toekomst” voor onze gemeente.
Het tegendeel is waar en daarom informeren we u hieronder over een paar belangrijke stappen die de werkgroep (en de kerkenraad) hebben gezet in het proces om zorgvuldig tot voorstellen te komen.


De werkgroep is vanaf november 2018 aan de slag gegaan. Eerst met het verzamelen van informatie en het oriënteren op de opdracht over hoe (en in welk tempo) die op te pakken.
Toen de werkgroep dat helder voor ogen had zijn twee adviseurs namens vanuit “Kerkelijk Waardebeheer” gevraagd om hun mening te geven over de aanpak en het voorgenomen “tijdpad”. Daaruit bleek dat de werkgroep sneller wilde dan de deskundigen raadzaam oordeelden.

Tot het moment waarop de planvorming wordt voorgelegd aan kerkenraad en u als gemeente?
Wachten we natuurlijk allemaal in spanning op de inhoud van de adviezen.
Namens de werkgroep "Pelgrimskerk 2025"
Harm Jonker

 
lees meer »
 
KLOOSTERWEEKEND 14-16 JUNI 2019.

KLOOSTERWEEKEND 14-16 JUNI 2019.
Ieder jaar brengt een groep van ongeveer acht mensen een weekend door in een klooster om mee te leven in het levensritme van de monniken.

Al enige tijd geleden hebben we voor 2019 van vrijdagmiddag 14 juni tot zondag 16 juni 2019 kunnen reserveren in Abdij Onze lieve Vrouw van Koningshoeven, een trappistenklooster in Berkel-Enschot (bij Tilburg).

Voor informatie en/of opgave kunt u ons ook mailen of bellen.
Nan Sikkel: (020) 659 3562 of 06 1594 9549); of
Bert Griffioen: (020) 337 6412/06 1203 6990);

 
lees meer »
 
ZOMERTIJD: HET IS WEER TIJD VOOR....T(HEE) MET EEN T(HEMA)!

ZOMERTIJD: HET IS WEER TIJD VOOR....T(HEE) MET EEN T(HEMA)!
Een voorbereidingsgroep, bestaande uit leden van de parochie en van onze "Pelgrimsgemeente" wil ook déze zomer drie middagen organiseren waarop we onder het genot van een kopje thee/koffie elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek kunnen komen rond een thema.

Alle middagen vinden plaats in de Ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk, Havikstraat 5 en zijn van 14.30 - rond 16.00 uur.

Het programma is als volgt:
Donderdag 20 juni 2019: gastspreker drs. Frans Herman Grobbe vertelt ons iets over het schilderen van ikonen.
Donderdag 18 juli 2019: Inger Albers vertelt over het leven en werken van de dichteres M. Vasalis.
Donderdag 16 augustus 2019: is onze gastspreekster Ria Stolk, mede schrijfster van het boek "Geloven in de polder".

Wij hopen velen van u te ontmoeten.
Informatie: Lucie Gijzenberg (023-5551754) 
 
BERICHT VAN DE EETCLUB VOOR HET SEISOEN 2018-2019

BERICHT VAN DE EETCLUB VOOR HET SEISOEN 2018-2019
Bericht bestemd voor de fans van de Eetclub.
Vanaf oktober 2018 tot en met mei 2019 zwaaien (bija) elke 3e donderdag van de maand om 17.30 uur de deuren van de Karavanserai weer open voor ons "eetcafé"!
We organiseren dan voor het 6e seizoen weer ons maandelijkse diner!
Als bijdrage in de kosten van de kerk is de menuprijs dit jaar voor een driegangen menu, inclusief 1 drankje en een kopje koffie € 7,50. Mocht u tijdens het eten nog een glas wijn of een frisdrankje willen drinken dan betaalt u per glas €1,50 extra. Wij hopen er ook dit komende jaar weer heel gezellige en smakelijke eetpartijtjes van te maken! Voor de gezelligheid doen we een beroep op ú! Dat betekent óók dat u zich aan de openingstijden houdt. De deuren gaan om 17.30 uur open, dus niét eerder. Voor die tijd zijn we druk bezig met de voorbereiding. We hopen weer op sfeervolle uren met elkaar.
Namens alle kookgroepen, tot ziens
Nel Biemond


En hieronder treft u de data van het eetcafé aan, maar ook de data waarop u zich moet aanmelden als u wilt mee dineren!
lees meer »