AFSCHEIDSGESCHENK VOOR "ONZE" DOMINEE BERT GRIFFIOEN

AFSCHEIDSGESCHENK VOOR "ONZE" DOMINEE BERT GRIFFIOEN
Naast het formele vertrek willen we natuurlijk ook op informele wijze stil staan bij dit afscheid.
Op zondag 29 maart 2020 om 10.30 uur vindt de afscheids(kerk)dienst plaats waarin Bert wordt “losgemaakt” van onze kerkelijke gemeente.
In aansluiting op deze kerkdienst vindt een informeel, gezellig samenzijn plaats waarin wij op “gepaste wijze” zullen stilstaan bij zijn negen jaren in onze gemeente en hem “uitzwaaien”. Meer informatie hoort u binnenkort.

Om invulling te geven aan de wens om Bert een afscheidsgeschenk namens de hele gemeente te geven is het vanaf vandaag mogelijk een bijdrage te storten op:
Rekening nummer NL91RABO0373715846,
t.n.v. Protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden,
onder vermelding van “onze predikant gaat naar noordwest”.

 
terug