AFSCHEID PASTOR FRED VAN DER LOUW

Dominee Bert Griffioen spreekt Fred toe.
AFSCHEID PASTOR FRED VAN DER LOUW
Vandaag vieren wij de oogst van het land.
Ook jij mag vandaag onze dankbaarheid oogsten.
Dat kan alleen maar omdat toen je hier begon eerst bent gaan zaaien. Vanuit het verleden kende je al verschillende mensen en dat maakte het makkelijker om te starten. Maar net als bij de ge-lijkenis van de zaaier kwam ook jij verschillende hobbels tegen die het soms moeilijk maakten jouw oorspronkelijke werk te doen. Het vertrek van Nel van Doorn zorgde ervoor dat er een extra beroep op je gedaan werd. Het eigenlijke werk, onder-steunen in het pastoraat, werd uitgebreid met hard werken om het land, de gemeente, te bewerken. Er moest gespit en geharkt worden. Armen uit de mouwen zogezegd.
Het zorgde er wel voor dat je weer gezien en bekend was in de hele gemeente. Nadat Bert als nieuwe predikant aantrad, kon je weer terug naar je pastorale taken. En daar ben je goed in! Je weet bij mensen een voet tussen de deur te krijgen, je kan gesprekken me ze aangaan en krijgt op die manier een hoop ver-trouwen van ze. Mensen bouwen op je en kijken uit naar de gesprekken die je met ze voert en weet in die gesprekken hun diepste wezen bespreekbaar te maken. Dat heeft veel mensen troost en rust gegeven. Niet alleen de bezoekende mensen. Ook bij overlijden weet jij naasten en familie met de menselijke maat van meeleven en meevoelen te ondersteunen.
Vaak ben je de troost in hun verdriet en moeilijke tijd geweest. De oogst die je vandaag meeneemt uit deze gemeente is dankbaarheid, erkenning en genegenheid voor al die uren die je mensen hebt ondersteund en de woor-den waarmee jij ze een hart onder de riem stak. De samenwerking met predikanten en collega pastores werden door allen als prettig ervaren. Wij weten gewoon dat je in Heemskerk, waar je woont en werkt, deze taken met plezier en veel werklust zult voortzetten. Ze hebben daar een goeie aan je. Wij hebben natuurlijk als kerkenraad en ge-meente gezocht naar een passend afscheidscadeau. Wij hebben gekeken wat je in het werk als pastor nodig hebt om dat goed te kunnen doen. Dan gaat het om: het vuur en de geest te hebben om mensen aan te moedigen en in beweging te krijgen. Groei en aarde, grond om op te staan en te kunnen leven. Verwachting hebben van de dingen die komen gaan. Maar ook momenten van inkeer, soberheid en soms zelfs wanhoop. Dus ook uitkijken naar momenten van vernieuwing, verlossing en zuiverheid. Deze vier punten worden tot uiting gebracht in de kleuren van ons kerkelijk jaar.
terug