ACTUEEL OVERZICHT NAMEN KERKENRAADSLEDEN

ACTUEEL OVERZICHT NAMEN KERKENRAADSLEDEN

Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden                                      
Samenstelling kerkenraad – 1 januari 2018

                                                                                                                                                                                               
                                          
dhr. A.J. T. den Arend  (Harry)                 
ouderling – voorzitter kerkenraad
                               
mw. A.R. Bentschap Knook-Knibbe (Roelie)
diaken

dhr. F. Bentschap Knook (Frank)
ouderling - kerkrentmeester

mw. G. Boersma - de Groot (Greet)
ouderling / commissie Erediensten
                                                                                    
dhr. A.J. Bosch (Juup)
ouderling - scriba kerkenraad
                                                
mw. R.I. Braam-Tolsma (Rita)
diaken - secretaris diaconie

mw. A.J. Dees-Prevo (Jeanne)
ouderling - pastoraat

mw. L.W. Gijzenberg-van de Weg (Lucie) 
ouderling - pastoraat

ds. B.J. Griffioen (Bert)
predikant

mw. A. de Jongh (Anneke)
diaken

dhr. H. Jonker (Harm)
ouderling - voorzitter college van kerkrentmeesters (CvK), 2e vz KR

dhr. H. Kamerman (Henk)
diaken - penningmeester diaconie

mw. C.B. Moens-Roubos (Ien)
diaken - De Schuilhoeve

dhr. M. Vis (Marijn)
ouderling - penn. college van kerkrentmeesters

mw. M. Zorge-Kooij (Marianne)
diaken
                                                                                                                                                         

terug