ÚW KERK HEEFT ÚW IDEEËN NODIG!!!!!

Denk met ons mee en help ons aan uw ideeën!
ÚW KERK HEEFT ÚW IDEEËN NODIG!!!!!
Waarom? Wat is er dan aan de hand? 
Zoals u ongetwijfeld weet (ook uit het artikel van onze penningmeester, Jacob van Gelder) is onze financiële positie niét goed. Lees voor uw nadere informatie zijn artikel over Kerkbalans nog een keer aandachtig door.
Ons aantal gemeenteleden daalt al een aantal jaren. Ook voor de toekomst zien wij een verdere daling van het aantal kerkleden. Daar staat tegenover dat de kosten “gewoon” doorlopen. En de behoefte aan inzet voor bij voorbeeld het pastoraat wordt zéker niet minder.
 
Daarmee zijn wij als een “ouder echtpaar, dat in een prachtig, groot huis woont, maar langzamerhand te weinig pensioen ontvangt om dat huis (en alle zaken om normaal te kunnen leven) te betalen”.
Gebeurt er niets, dan zijn wij genoodzaakt de waarde van ons huis (het kerkgebouw) te gebruiken om van te leven. Misschien is dat uiteindelijk wel onvermijdelijk, maar we willen dat liefst zo lang mogelijk uitstellen.
 
Meer inkomsten en/of minder uitgaven!
En dat kan maar op één manier: we moeten proberen méér inkomsten (uit bv verhuur) te krijgen en/of kritisch kijken naar wat we wel /niet moéten uitgeven.
En daarvoor hebben we natuurlijk in eerste instantie de kerkenraad(sleden). Maar we kunnen dat niet alleen.
U hebt (vaak op basis van uw jarenlange contacten in en buiten het dorp) allen een “netwerk” van mensen die ook weer ideeën hebben of in het bestuur van een vereniging zitten. Vaak komen in gesprekken met familie, kennissen en vrienden allerlei ideeën ter sprake over behoefte aan ruimte, mogelijkheden van activiteiten, en dergelijke. Meestal “vergeten” we die vrij snel na dit soort gesprekken.
 
Wat wij van u vragen is om eens heel rustig en goed na te denken (en misschien ook wel onderling en met anderen te overleggen) over mogelijkheden om dit soort ideeën om te zetten in daden. Die daden hoeft u niet zelf en zeker niet alleen uit te voeren. Wij willen heel graag al die ideeën verzamelen.
We kunnen deze dan (mogelijk ook samen met u) verder onderzoeken op haalbaarheid (kan het; is het uitvoerbaar; past het binnen de kerk).
 
Als u een of meer ideeën hebt aangeleverd, wordt u natuurlijk ook betrokken bij het onderzoeken naar de haalbaarheid en krijgt u sowieso een reactie over de manier waarop we denken dat dit kan worden uitgevoerd.
 
Dus: aarzel niet. Dowload het formulier, neem het mee uit de kerk of pak het uit MEERKONTAKT!
We zij razend benieuwd naar úw ideeën en denkbeelden.
DEEL ONZE ZORG EN DENK MET ONS MEE!

 
terug