40 DAGENTIJD CAMPAGNE 2019

40 DAGENTIJD CAMPAGNE 2019
Zo. 10 maart–2019:
Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba

Zo.  
17 maart–2019:
Perspectief voor (ex) gedetineerden in Nederland


Zo. 24 maart- 2019:
Tegengaan van kinderarbeid op het platteland (India)
 

Zo. 31 maart- 2019:
Pionieren rond zingevingsvraagstukken


Zo. 07 april- 2019:
Opvang en scholing van weeskinderen   (Rwanda)


Zo. 14 april- 2019:
J
ongeren doorleven het Paasverhaal   (Jop  Nederland)


 
terug