MEDITATIE: MIJN GOD, MIJN GOD, WAAROM HEBT U MIJ VERLATEN?

MEDITATIE: MIJN GOD, MIJN GOD, WAAROM HEBT U MIJ VERLATEN?
Met deze woorden begint Psalm 22 , die we ook in het Aramees bij Marcus 15: 34 lezen:
Eloï Eloï lema sabachtani.


Wat is het verband tussen die uitroepen en wat wil Marcus ons hiermee over Jezus vertellen? Allereerst moeten we ons goed realiseren, dat in de Bijbel de aanhef van een boek, psalm of geschrift verwijst naar het geheel van de tekst, die daarop volgt.

Eerste en Tweede Testament zijn daardoor onverbrekelijk met elkaar verbonden, waarbij het Tweede Testament aanvullend afhankelijk is van de Bron, die Zich al in het Eerste heeft geopenbaard.
Vanuit de lijdensweek zien we zo uit naar Pasen, wanneer het allemaal zal zijn vervuld.

Kick Koldewijn
 
lees meer »
 
GEMIS EN HOOP – PASEN ZAL HET ZIJN !

GEMIS EN HOOP – PASEN ZAL HET ZIJN !
De Coronacrisis heeft tot gevolg dat kerk en samenleving voor een groot deel stilvallen, maar er worden ook veel nieuwe initiatieven geboren, rijp en groen overigens. Maar dat is niet vreemd, want wat ons nu gebeurt is nieuw.

Een geslaagd initiatief was de eerste kerkdienst op televisie door de PKN vanuit het landelijk dienstencentrum door ds. De Reuver. Door velen zeer gewaardeerd, heb ik de indruk. Dit zal zijn vervolg krijgen op de komende zondagochtenden, steeds om 09.20 uur, en het is goed om zo met elkaar verbonden te zijn. Zolang onze eigen kerk gesloten is, kunt u dan een moment van bezinning vinden.

Het sluiten van de scholen tot 6 april zou betekenen dat juist in de Stille Week de kerkelijke vieringen naar Pasen toe weer plaats zouden kunnen gaan vinden, maar ook dat is op dit moment onzeker. Hoe we straks Pasen moeten vieren, zal wellicht ook veel nieuwe creatieve invulling vragen. Maar hoe dan ook, Pasen zal het zijn, dat bent u hopelijk met me eens!

Ik wens u de zegen van de Eeuwige, die niets dan Liefde is.
Hartelijke groet, Bert Griffioen.
lees meer »
 
MEDITATIES & MEERKONTAKT

MEDITATIES & MEERKONTAKT
Met het vertrek van Bert Griffioen verliest Meerkontakt opnieuw een vaste schrijver. In vervanging is vooralsnog niet voorzien.


Wij prijzen ons daarom gelukkig toch een nieuwe scribent te kunnen verwelkomen. Wie dat is, blijft nog even geheim.
 
lees meer »
 
MEDITATIE: DENKMATERIAAL OM "OP TE KAUWEN"

MEDITATIE: DENKMATERIAAL OM "OP TE KAUWEN"
In de rubriek de tien geboden van dagblad Trouw werd ooit Nico ter Linden geïnterviewd, een invulling die me zeer aansprak. Daarom geef ik een deel daarvan onze lieve lezers graag mee als meditatief denkmateriaal om op te „kauwen‟!

Lees hieronder waarop u "geestelijk mag kauwen".

Bert Griffioen.
 
lees meer »
 
EEN BIJBELBLAD, SPECIAAL VOOR KINDEREN!

EEN BIJBELBLAD, SPECIAAL VOOR KINDEREN!
Alef is hét Bijbelblad van het NBG speciaal voor kinderen.
Met een spannend Bijbelverhaal, antwoorden op bijbelvragen, weetjes over Bijbelse personen, puzzels en proefjes komt in dit kindermagazine de wereld van de Bijbel dichtbij.

U kunt een gratis proefexemplaar aanvragen via
https://www.bijbelgenootschap.nl/alef/vraag-een-gratis-proefexemplaar-aan