“Pelgrimskerk 2025” en de gevolgen voor de begroting voor 2020

“Pelgrimskerk 2025” en de gevolgen voor de begroting voor 2020
Zoals eerder op www.pelgrimskerk.org en in Meerkontakt aangegeven, heeft de kerkenraad op 9 september 2019 de “werkgroep Pelgrimskerk 2025” gevraagd het vervolgonderzoek naar de mogelijkheden van (ver)nieuwbouw van een ruimte voor onze kerk en de mogelijkheden voor een deel van het terrein en gebouw te willen coördineren en begeleiden.

Zoals ook eerder aangegeven zal de werkgroep haar best doen in het seizoen 2019/2020 te komen tot concretere advisering over de mogelijkheden die wij hebben met onze gebouwen en terrein.
Namens CvK en kerkenraad
Harry den Arend/Harm Jonker
lees meer »
 
BERICHT VAN DE BLOEMENGROEP

BERICHT VAN DE BLOEMENGROEP
Graag houden we u op de hoogte van de symbolische stiltetuin.

Na een zomer met soms erg hete dagen en op zijn tijd ook de nodige regen heeft alles het wel goed gedaan in de tuin. En nu de herfst, de tijd van oogsten, en dat doen wij ook in de tuin.

Inmiddels is er ook een collage met foto’s uit de tuin en passende teksten opgehangen nabij de garderobe, zodat een ieder er van mag weten.
Op startzondag mochten we met de kinderen een workshop houden en via de schikking vertolkten zij het verhaal van David en Goliath.
Komend seizoen hopen we weer met een aantal schikkingen aanwezig te zijn in de vieringen.

Tenslotte dank aan onze gulle gevers tw. €25,-- van Mevr.S en €7,50 van Mevr.B.

Een hartelijke groet van de bloemengroep.
lees meer »
 
EEN NIEUW BIJBELBLAD VOOR KINDEREN! EEN NIEUW BIJBELBLAD VOOR KINDEREN!
Alef is hét nieuwe Bijbelblad van het NBG speciaal voor kinderen.
Met een spannend Bijbelverhaal, antwoorden op bijbelvragen, weetjes over Bijbelse personen, puzzels en proefjes komt in dit kindermagazine de wereld van de Bijbel dichtbij.
U kunt een gratis proefexemplaar aanvragen via https://www.bijbelgenootschap.nl/alef/vraag-een-gratis-proefexemplaar-aan