BERICHT VAN DE BLOEMENGROEP

BERICHT VAN DE BLOEMENGROEP
Graag houden we u op de hoogte van de symbolische stiltetuin.

Na een zomer met soms erg hete dagen en op zijn tijd ook de nodige regen heeft alles het wel goed gedaan in de tuin. En nu de herfst, de tijd van oogsten, en dat doen wij ook in de tuin.

Inmiddels is er ook een collage met foto’s uit de tuin en passende teksten opgehangen nabij de garderobe, zodat een ieder er van mag weten.
Op startzondag mochten we met de kinderen een workshop houden en via de schikking vertolkten zij het verhaal van David en Goliath.
Komend seizoen hopen we weer met een aantal schikkingen aanwezig te zijn in de vieringen.

Tenslotte dank aan onze gulle gevers tw. €25,-- van Mevr.S en €7,50 van Mevr.B.

Een hartelijke groet van de bloemengroep.
lees meer »
 
"PELGRIMSKERK 2025"; GEMEENTEAVOND OP 2 SEPTEMBER 2019 EN VERVOLG

"PELGRIMSKERK 2025"; GEMEENTEAVOND OP 2 SEPTEMBER 2019 EN VERVOLG
Op 2 september 2019 is een gemeenteavond gehouden. Daarbij hebben de adviseures van KERKELIJK WAARDEBEHEER het onderzoeksrapport gepresenteerd over de toekomstmogelijkheden van onze kerk.

Hieronder treft u een informatie aan over de aanleiding hiervan, wat er op dit moment speelt en welk vervolg hieraan wordt gegeven.

Voor verder geïnteresseerde leden geldt dat het verslag van deze gemeenteavond én de vijf slotvragen die daar aan de orde zijn geweest als bijlage bij de elektronische verzending van MEERKONTAKT zijn gevoegd.
Leden die geen elektronische versie van MEERKONTAKT ontvangen kunnen het verslag en de slotvrfagen opvragen bij de scriba, Juup Bosch.

Harm Jonker
Kerkenraad
lees meer »
 
EEN NIEUW BIJBELBLAD VOOR KINDEREN! EEN NIEUW BIJBELBLAD VOOR KINDEREN!
Alef is hét nieuwe Bijbelblad van het NBG speciaal voor kinderen.
Met een spannend Bijbelverhaal, antwoorden op bijbelvragen, weetjes over Bijbelse personen, puzzels en proefjes komt in dit kindermagazine de wereld van de Bijbel dichtbij.
U kunt een gratis proefexemplaar aanvragen via https://www.bijbelgenootschap.nl/alef/vraag-een-gratis-proefexemplaar-aan