PELGRIMSKERK 2025 – HOE VER STAAT HET EN WANNEER HOREN WE WAT!

PELGRIMSKERK 2025 – HOE VER STAAT HET EN WANNEER HOREN WE WAT!
GEMEENTEAVOND OP MAANDAG 2 SEPTEMBER 2019.

Naast andere punten (zoals de jaarrekening over 2018) komt met name het rapport over de toekomst van onze kerkgebouwen, genaamd “Pelgrimskerk 2025”, aan de orde. Het rapport is opgesteld vanuit KERKELIJK WAARDEBEHEER en de conclusies zullen door de opstellers worden toegelicht.

Het programma start precies om acht uur. Vanaf half acht bent u dus hartelijk welkom voor ontvangst met koffie.
De volledige agenda ligt die avond bij de ingang voor u klaar.

(Uitsluitend) lidmaten van onze gemeente kunnen het rapport desgewenst tussen 27 augustus en 1 september op afspraak en in aanwezigheid van een van de leden van de werkgroep “Pelgrimskerk 2025” doorlezen. In verband met de vertrouwelijkheid van de inhoud kan het rapport helaas niet worden verstrekt of verstuurd. Een afspraak voor de inzage kunt u maken via Juup Bosch (tel: 020-6593500).
U bent allen hartelijk uitgenodigd!

Uw Kerkenraad
lees meer »
 
BIJ DE DIENSTEN IN AUGUSTUS BIJ DE DIENSTEN IN AUGUSTUS
Een preekrooster rond krijgen is altijd een hele klus, vooral als de meeste voorgangers op vakantie zijn. Lia Kooi lukt het ieder keer weer. Ze heeft geen gemakkelijke taak; vooral als er plotseling mensen afzeggen, is het best spannend om op tijd een vervanger(ster) te vinden. Voor de zomer heeft ze mij gevraagd of ik een paar keer voor wil gaan. Meestal gaan wij met vakantie als de meesten nog niet weg of al weer terug zijn.
Op 28 juli, 4 en 18 augustus kunt u me op de zondagmorgen in de Pelgrimskerk aantreffen.

Van harte uitgenodigd!
Kick Koldewijn
lees meer »
 
VOORTGANG WERKGROEP "PELGRIMSKERK 2025"

VOORTGANG WERKGROEP "PELGRIMSKERK 2025"
Het is al weer een poosje geleden dat u iets hoorde van de werkgroep Pelgrimskerk 2025. Als je niet beter wist, zou je kunnen denken dan er daarom niets gebeurt op het gebied van planvorming voor de “huisvesting van de toekomst” voor onze gemeente.
Het tegendeel is waar en daarom informeren we u hieronder over een paar belangrijke stappen die de werkgroep (en de kerkenraad) hebben gezet in het proces om zorgvuldig tot voorstellen te komen.


Tot het moment waarop de planvorming wordt voorgelegd aan kerkenraad en u als gemeente?
Wachten we natuurlijk allemaal in spanning op de inhoud van de adviezen.
Namens de werkgroep "Pelgrimskerk 2025"
Harm Jonker

 
lees meer »
 
MEDITATIE: HOE LEZEN WIJ?

MEDITATIE: HOE LEZEN WIJ?
Omdat taal voortdurend verandert, heeft het Nederlands Bijbelgenootschap in 2004 een nieuwe vertaling van de Bijbel uitgegeven in gangbaar Nederlands .  Het probleem deed zich daarbij voor, dat de tekst soms niet meer beantwoordt aan wat de bijbelschrijvers bedoelden.  Voor 2021 staat daarom een uitgave van een gereviseerde versie gepland. Maar ook dan wil het niet zeggen, dat de inhoud iedereen duidelijk zal zijn.  
 
De Bijbel gaat niet over de geschiedenis van Israël, maar over haar verbond met de Eeuwige door de eeuwen heen. 
  
Kick Koldewijn. 
lees meer »
 
EEN NIEUW BIJBELBLAD VOOR KINDEREN! EEN NIEUW BIJBELBLAD VOOR KINDEREN!
Alef is hét nieuwe Bijbelblad van het NBG speciaal voor kinderen.
Met een spannend Bijbelverhaal, antwoorden op bijbelvragen, weetjes over Bijbelse personen, puzzels en proefjes komt in dit kindermagazine de wereld van de Bijbel dichtbij.
U kunt een gratis proefexemplaar aanvragen via https://www.bijbelgenootschap.nl/alef/vraag-een-gratis-proefexemplaar-aan